Ara

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

10.12.2021 08:03

ü  Rektörlük Makamına gelen sözlü ve yazılı talepleri, randevuları, programları günlük olarak takip etmek ve planlanmasına sağlamak,

ü  Rektörlük Makamının özel ve resmi, tüm yazışmalarını takip etmek, Makam tarafından görülmesi gerekenleri konu özetlenerek onaya sunmak, ilgili birimlere sevkini yapmak ve sonuçlandırmak,

ü  Rektörlük Makamının yurt içi ve yurt dışı görevlerini organize etmek, temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, misafirlerin  karşılanması, ağırlanması ve uğurlaması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

ü  Rektörlük Makamının telefon, yazışma, iletişim, randevu ve emirlerini yerine getirilmesi ve birimler arasında koordineyi sağlamak,

ü  Birimde çalışan personelin görev dağılımını yapmak, kontrol etmek, çalışmalarını düzenlemek, personelin iş veriminin arttırılması, eğitimi, ve yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

ü  Birime gelen ve saklanması gereken her türlü yazı ve gizli evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını, arşivlenmesini sağlamak,

ü  Rektör ve Yardımcılarının her türlü protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği içinde olmak,

ü  Rektörlük ve Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

ü  Rektörün Makamının yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantı programların öncesinde gerekli olan hazırlıkları yapmak, iletişim, gidiş-geliş ve konaklama rezervasyonları organize etmek,

ü  Rektörlük Makamınca yapılan tüm harcama kalemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

ü  Rektörlük Makamının yurt içi ve yurt dışı misafirlerini karşılamak, ağırlamak ve uğurlama hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu konuda gerekli organizasyonları yapmak,

ü  Rektörlük Makamınca verilecek diğer işleri yapmak.

Hızlı Erişim